(C) 2002-2014 KJVKlub Julese Vernea Praha

Klub Julese Vernea Praha patří mezi nejstarší sci-fi kluby v bývalém Československu. Vznikl v roce 1969 a sdružoval zájemce nejenom o dílo Julese Vernea, ale také o sci-fi literaturu všeobecně. Působil ve Svazu klubů mládeže v přátelské spolupráci s Klubem těžkých atletů a Klubem chovatelů bernardýnů. Spolu s ním oficiálně zanikl v roce 1970. Ve skutečnosti se jeho členové nadále neoficiálně scházeli. V roce l984 obnovil klub svou činnost, a protože ho nikdo nepovolil, také ho nikdo nezakázal. Po roce 1989 jsme se institucionalizovali.

Náš klub je výběrový a na své členství jsme patřičně hrdí, protože si ho musíme perně vysloužit. Základ naší činnosti je v klubových schůzkách, které se konají jednou za 14 dní. Neuzavíráme se však do sebe a zúčastňujeme se aktivně všech akcí fandomu.

Naší vlajkovou lodí byl fanzin Poutník, který měl od doby vzniku 7 různých podob. Začali jsme jej vydávat v roce 1986 ve spolupráci se sfk Time Machine při SSM na VŠCHT Praha zásluhou nezapomenutelného Ládi Cibulky. Svůj název získal podle lodě patnáctiletého kapitána Dicka Sanda. Fanzin jsme vydávali na cyklostylu v nákladu 150 kusů. Do roku 1989 vyšlo celkem 38 čísel. V Poutníku jsme se snažili nahradit to, co oficiální nakladatelství zanedbávala, a seznamovali jsme své čtenáře s překlady děl L.Nivena, I.Asimova a řady dalších autorů světové sci-fi.

Jako první v Československu jsme začali vydávat povídky R.E.Howarda o jeho literárním hrdinovi Conanovi, který od té doby získal již řadu věrných čtenářů. Největší zásluhu na tomto počinu má Jan Kantůrek, který svými překlady vtiskl Conanovi jeho současnou tvář.

Každý rok vyhlašujeme soutěž O nejlepší fantasy, jejíž vítěz kromě titulu rytíř Řádu fantasy obdrží i funkční meč. Výsledky této soutěže jsou vyhlašovány každoročně na Parconu na Fantasy show.

Od roku 1990 jsme začali vydávat knihy nejdřív sami, pak ve spolupráci s United Fans a.s. se společnou značkou Poutník, jako Knižní řadu Poutník. Po roce 1999 začal Klub Julese Vernea znovu samostatně vydávat knihy pod značkou Poutník v edici Malá knižní řada Poutník.

Mimo překladové sci-fi se klub soustřeďuje na vydávání knih českých autorů. V našem nakladatelství vycházejí nebo vycházely knihy Jaroslava Mosteckého, Vladimíra Šlechty, Leonarda Medka, Ivany Kuglerové, Vlado Říši, Richarda Šusty, Jiřího Kulhánka a Miroslava Žambocha.

Mimo vydávaní knih Klub Julese Vernea pokračuje ve své bohaté klubové činnosti, o které naleznete informace na stránkách Klubu Julese Vernea.